Arbetsträff 2019-09-01 kl. 10-14

Klubben bjuder deltagare på hamburgare i slutet av arbetsträffen!

Valfri grupp gäller för de som inte hamnat i en grupp.

GRUPP 1 (Thomas, Tommy, Anders, Börje)

Röja sly och annat från ribbkajen till campingen. (Ta gärna med egen röjsåg om möjligt, klubben har en röjsåg men det är mycket att röja)

GRUPP 2 (Stellan, Lasse, Ulrika, Örjan, Jan)

Gå igenom båtvagnar, båtar etc. från ribbkajen till campingen och märk misstänkt övergivna saker med lappar med klubbens kontaktuppgifter.

Gå igenom båtarna på kajerna och stäm av med listan.

Laga lampan längst ut på ångbåtskajen

GRUPP 3 (Johan, Ulf, Erik, Bosse, Olov, Henrik)

Förrådsbyggnaden vid ribbkajen behöver omsorg.

Kolla möjligheten och eventuellt planera inköp för att våren 2020 anlägga en flytbrygga intill sjösättningsrampen för att underlätta arbetet vid sjösättning.

GRUPP 4 (Lasse, Ulla, Christer, Kjell, Fredrik, Resa, Håkan)

Städa runt båthuset vid sjösättningsrampen, vid förråd/miljöstation vid ångbåtskajen, vid grillplats med tillhörande vedförråd och bastu.

Säkra masten vid bastun så att det inte går att klättra upp i den.

GRUPP 5 (Petra N, Katrina, Petra O, Lars A, Maciek)

Städning och bortforsling av skräp kring mastkranen och förrådet där. Städning och röjning av området som gränsar mot campingen.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close